Thuróczy György díj

A Magyar Szín-Játékos Szövetség 2014. évi Közgyűlése – az Elnökség javaslatára – új díj létrehozásáról döntött.  

A döntéshez az a felismerés vezetett, mely szerint színjátszó közösségünk számára rendkívül fontosak és értékesek a kiemelkedő minőségű színjátszó előadások. Elismerésükért, megismertetésükért tesszük is, ami tőlünk telik (minősítési rendszer, FESZT-Fest, azaz a Fesztiválgyőztesek Fesztiválja, Paál István Diploma az év legjobbnak ítélt színjátszó előadásának, stb.) Azonban még a kiemelkedő színvonalú előadásoknál is létezik maradandóbb érték: a TÁRSULAT (színjátszó csoport, színpad, színkör, amatőr színház, bárhogy is nevezhetjük).
 

Ezzel a díjjal azokat a kollégáinkat szeretnénk megtisztelni, akik évtizedekkel ezelőtt létrehoztak egy TÁRSULATOT, amely (nyilván cserélődő tagsággal), talán már más vezetővel, de máig él, előadásokat hoz létre, szellemi kisugárzása van, „holdudvart” teremt maga körül, közönséget generál, és mindenekelőtt: élő, színházi előadásokat létrehozó közösséget alkot.
 

A díj névadójául Thuróczy Györgyöt, a debreceni Alföld Színpad alapítóját, majd 15 éven át vezetőjét választottuk.

 „Gyurka bácsi„  1971-ben hozta létre az Alföld Színpadot, ahol 64 előadást rendezett. Ami talán még a kiváló előadásoknál is fontosabb: sok-sok fiatal embernek lett az Alföld Színpad az otthona, afféle „eső elől védett hely”. Például szolgálhat az is, ahogy „kinevelte” utódját, Porcsin Lászlót, aki Thuróczy György korai és váratlan halála után az ő szellemében folytatta a munkát, majd adta tovább a „fáklyát” Sóvágó Csabának. Az Alföld Színpad ez évben 43 éves.  És ma is Thuróczy György elvei szerint él és alkot:

 

„Ahány ember, annyi világ egy kis (színjátszó) csoport is. Ám a csoport minden egyes tagjára személyiségformálóan hatnak a közös, ezerszínű élményhalmazok, bizonyos idő múlva, két-három „nemzedék” együttmunkálkodása után megszülettek a közösség sajátos, majdhogynem rituális tradíciói, ezek őrzői, azaz a közösség „magja”, amely tovább élteti a szokás és értékrend tradícióit, a közösség társadalmi érzékeny­ségét, az önszabályozó erőt, a személyes ellentétek, avagy az egyén és a közösség közt támadt konfliktus, vagy egyes tag önmagával vívott küzdelme feloldásának, megoldásának segítését, legalábbis ennek lehetőségét...
 

Mindenféle művészkedést, magatartásbéli extravaganciát, „sztárkodást” visszautasít és a csoporton belül csírájában felszámol a közösség. Ám meggyőződésünk, hogy az emberi lét teljességéhez szervesen hozzátartozik a játék, az önkifejezés igénye, az alkotás öröme. Ennek az emberi igénynek, ennek a sok munka által megszerezhető örömnek igyekszünk teret adni a magunk lehetőségein belül.˝
 

A Magyar Szín-Játékos Szövetség e gondolatok jegyében hozta létre a Thuróczy György Díjat, amelyet minden évben a Közgyűlés ítél oda. A Díjhoz bekeretezett Díszoklevél jár (később, jobb időkben, talán emlékérem is), amelyet nyilvánosan nyújtunk át a díjazottnak.

A Közgyűlés döntött az első két kitüntetett személyéről is. Nevüket időben nyilvánosságra hozzuk.

 

Budapest, 2014-06-11

 

A Magyar Szín-Játékos Szövetség elnöksége nevében:

 

Nagy András László